Anna jansson slu Utfodring för hälsa och prestation


anna jansson slu

Source: https://www.slu.se/globalassets/nyhet-kalend/2016/anna_jansson_slu_160920_9529_jsg.jpg


Anna Jansson | Externwebben Stiftelsen Hästforskning har beviljat medel till en ny studie; Ingen hov ingen häst? Det är ett stort projekt med många medsökande med olika kompetenser däribland Malin Connysson, forskningsansvarig på Wången. Projektet startade och avslutas under Första artikeln i projektet är publicerad:  Benefits and slu of barefoot harness racing in Standardbred trotters. Vår forskningsansvarige Malin Connysson har publicerat en avhandling där hon jansson tittat på hur hästars uppstallning är kopplad till prestation — är det skillnad på om en högpresterande travhäst står i stall eller går i aktiv grupphästhållning? Du kan läsa den här: Physiological responses in trained Standardbred horses to forage diets, anna and housing. Här kan du se en film om forskningsprojektet — Hästars prestation och uppstallning. violences faites aux femmes


1 2 3 4 5