Arbejdstilladelse i danmark eu borger


arbejdstilladelse i danmark eu borger

Source: https://www.eu.dk/pimage/TingDok_Archive/2017_01/1712694/1712694_0001.png


Svårigheter för tredjelandsmedborgare att gränspendla i Greater Copenhagen | Nordiskt samarbete Både Sverige och Danmark har reglerat att uppehållstillstånd inte kan utges med stöd danmark arbetstillstånd i det andra landet. Därtill kan inte en medborgare från ett icke-EU-land som har samma tillstånd i Danmark flytta över borger den svenska sidan. Då går det danska uppehålls- och arbetstillståndet förlorat. Det finns idag undantag Lov om ændring av udlændingeloven og kildeskatteloven,  Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscentret European Spallation Source ESS i Sverige genom en dansk särlagstiftning, vilken trädde i kraft januari som möjliggör för gruppen tredjelandsmedborgare arbejdstilladelse är anställda eller knutna till forskningsanläggningen ESS i Lund att bosätta sig i Danmark även om de arbetar i Sverige. Hon och hennes medföljande man vill helst bo i en storstad och eftersom de båda reser mycket i sina arbeten vill de bo nära en internationell flygplats. Men de har fått besked att det inte är möjligt för henne att bo i Köpenhamn och pendla till Lund eftersom hennes svenska anställning inte berättigar till uppehållstillstånd i Danmark. For women


1 2 3 4 5 6